Velkommen til Sletterødåsen

Sletterødåsen ligger like ved Kopstadkrysset på E18. Dette gjør det svært enkelt å pendle både nordover og sørover med bil. Ved Kopstadkrysset stopper alle sør- og nordgående busser, og her er det svært godt utbygd med biloppstillingsplasser for de som ønsker å pendle med buss. Passer tog bedre, har du cirka 10 kilometer å kjøre til nye Holmestrand stasjon, hvor det også er flotte parkeringsfasiliteter. Bane NOR prosjekterer dessuten ny intercity-trasé med dobbeltspor på Vestfoldbanen. Den nye intercity-traséen får hastigheter inntil 250 km/t, og strekningen Nykirke – Barkåker er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023. Avstanden fra Sletterødåsen til den planlagte nye togstasjonen på Skoppum vest blir cirka 5 km. Bane NOR lover minimum to intercity-tog i timen i begge retninger.

Transportknutepunktet: Bil, buss, tog

Sletterødåsen ligger like ved Kopstadkrysset på E18. Dette gjør det svært enkelt å pendle både nordover og sørover med bil. Ved Kopstadkrysset stopper alle sør- og nordgående busser, og her er det svært godt utbygd med biloppstillingsplasser for de som ønsker å pendle med buss. Passer tog bedre, har du cirka 10 kilometer å kjøre til nye Holmestrand stasjon, hvor det også er flotte parkeringsfasiliteter. Bane NOR prosjekterer dessuten ny intercity-trasé med dobbeltspor på Vestfoldbanen. Den nye intercity-traséen får hastigheter inntil 250 km/t, og strekningen Nykirke – Barkåker er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023. Avstanden fra Sletterødåsen til den planlagte nye togstasjonen på Skoppum vest blir cirka 5 km. Bane NOR lover minimum to intercity-tog i timen i begge retninger.