Naturen på Sletterødåsen

Uteområder å trives i

Hva skal til for at folk skal trives? Vi tror at nærhet til naturen er bra for folk, derfor tror vi nærmiljøet på Sletterødåsen med skogen i bakkant vil skape trivsel. På Sletterødåsen har vi satt av hele 32 mål til grøntarealer med bålplass, stier og egen akebakke for spenningssøkere i alle aldre. Rundt husene på feltet blir det frodig og grønt, med plener, busker, trær og beplantning. Vi anlegger også lekeplasser og sosiale soner, der store og små kan møtes og ha det moro sammen. Kjøreveier og parkeringsplasser får fast dekke. Alle enhetene har egne biloppstillingsplasser på felles parkeringsområde, eneboligene har egen carport i tillegg.